Privacy-protocol Vis à Vis Ontwerpers

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als Vis à Vis Ontwerpers hebben wij een wettelijke verantwoordingsplicht ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy protocol wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Vis à Vis Ontwerpersen heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar opdrachtgevers.

Onze werkzaamheden

We geven advies op het gebied van tuinen en interieurs. We maken tuinontwerpen en interieurontwerpen. We maken beplantingsplannen, technische tekeningen, bestekken en kostenramingen. We vragen offertes op, soms uit naam van onze opdrachtgevers (in overleg). Ook maken we beheer- en onderhoudsplannen. Hiernaast geven we lezingen en cursussen.

Persoonsgegevens

Om te kunnen communiceren met onze opdrachtgevers, vragen we naar hun naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer(s). Een adres kan ook gebruikt worden om kadastrale kaarten op te vragen bij het Kadaster en op Bing maps/ Google Earth de situatie van de tuin en ligging van het huis te bekijken. De kaarten worden als onderlegger voor te maken tekeningen gebruikt. Om een indruk te krijgen van de tuinsituatie worden soms ter plaatse foto’s en filmpjes van de tuin, ligging van het huis en omgeving gemaakt, zonder duidelijk herkenbare personen in beeld.

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de zakelijke overeenkomst die we sluiten met onze opdrachtgever.

Bewaren en delen

Digitale gegevens staan op een computer, laptop en externe harde schijf (niet in de cloud) van ons bedrijf. De gegevens die op de offerte en factuur vermeld staan worden genoteerd in het boekhoudprogramma van Exact-online en gedeeld met Trivent accountants en belastingadviseurs die voor ons de jaarrekening opstelt. Met beide partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De papieren en digitale dossiers blijven in principe aanwezig. Dit heeft te maken met het beheer, onderhoud en aanpassen van plannen op verzoek van klanten vaak na langere tijd. De financiële administratie wordt voor de wettelijke termijn van zeven jaar bewaard.

Voor elke opdrachtgever wordt een dossier aangemaakt zowel digitaal als op papier. In het digitale dossier zit de naam en adres gegevens, foto’s en films en het gemaakte ontwerp of advies. Het papieren dossier bevat naam en adres gegevens en het gemaakte ontwerp of advies.

Als adviesbureau werken we samen in een netwerk met verschillende bedrijven en toeleveranciers. Voor opdrachten die we gezamenlijk uitvoeren worden soms klantgegevens gedeeld. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.

Toestemming gebruik klantgegevens

Bij het uitbrengen van een offertes vragen we toestemming voor het gebruik van gegevens. Ook wordt aangegeven dat gegevens ingezien mogen worden en zo nodig verwijderd kunnen worden. Met het tekenen van de offerte geeft de opdrachtgever toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens als naam en adres.

Via het e-mailadres info@visavisontwerpers.nlkan de opdrachtgever schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Vis à Vis Ontwerpers, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van(persoons)gegevens. Het verzoek van klanten om inzage of verwijdering van persoonlijke gegevens wordt binnen een maand afgehandeld.

Website

Vis à Vis Ontwerpers heeft een website met een uitgebreid portfolio. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door Vis à Vis Ontwerpers en met toestemming van de opdrachtgevers. Er worden geen persoonlijke gegevens van opdrachtgevers op de website vermeld. Vis à Vis Ontwerpers is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Cookiebeleid

Vis à Vis Ontwerpers maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag

Op de website van Vis à Vis Ontwerpers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Vis à Vis Ontwerpers  beheren zelf de website. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik. We delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten. 

Beveiligde verbinding

De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser en de vermelding visavisontwerpers.nl

Vragen en feedback

Vis à Vis Ontwerpers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de opdrachtgever de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan de opdrachtgever contact opnemen via info@visavisontwerpers.nl