bloemenweide-leader2In al onze tuinen is de natuur een belangrijk aspect van het ontwerp. Maar wat kenmerkt een natuurlijke tuin?

In een natuurlijke tuin kiezen we bewust voor een tuin die in dienst staat van de natuur. In het ontwerp houden we rekening met de lokaal voorkomende planten en diersoorten en creëren we verschillende leefmilieu’s waar deze dieren en planten zich optimaal kunnen vestigen. Vogels, bijen, vlinders, talloze insecten en niet te vergeten zoogdieren als de egel hebben onze tuinen hard nodig om zich te kunnen handhaven zowel in stedelijk als landelijk gebied.

In een natuurlijke tuin vindt je volop schuilplekken en nestgelegenheid. Voedsel in de vorm van nectar, bessen en zaden. Een gezonde bodem waar insecten en pieren te vinden zijn. Afval bestaat niet, zeker niet als het natuurlijk materiaal is, dus verwerken we dit in takkenrillen, mulchlagen en een composthoop. De natuur is een kringloop en ook in de tuin kun je hier gebruik van maken. Hoe vollediger de kringloop is, des te meer biodiversiteit zul je in je eigen tuin kunnen creëren.

Water is de bron van alle leven en mag dus ook eigenlijk niet ontbreken in een natuurlijke tuin. Een vogeldrinkbak is het minste wat je in de tuin kunt plaatsen, een natuurlijke vijver met moeras aanleggen is het ultieme. Kikkers en salamanders vinden hier een heerlijk leefmilieu en vogels staan te trappelen om een verkoelend bad te nemen. Maar vergeet ook het zandbed niet! In een zanderige bodem is het lekker om een stofbad te nemen en ook veel insecten zoeken hier hun schuil- en nestelplek.

De vormgeving van een natuurlijke tuin kan bijdragen aan een grotere diversiteit aan planten en dieren. Een goed doordacht plan maakt optimaal gebruik van de zon en schaduwplekken. De natte en droge zones worden zo ingericht dat dieren en planten zich er prettig in voelen. Maar vergeet ook niet om er zelf van te genieten en dus ook te zorgen voor een optimale beleving van de tuin. Zitplekken, doorkijkjes, privacy, misschien wel een zwemvijver. Een natuurlijke tuin staat ook in dienst van onszelf. Dat betekent ook dat een natuurlijke tuin niet per definitie een wilde tuin hoeft te zijn. Een moderne vormgeving kan net zo goed passen als een hele organische opzet. Het maakt een insect niet uit of de bloemenborder recht is of krom, als de nectar maar te vinden is.

Ons uitgangspunt hierbij is dat als je dicht bij de natuur blijft, je een plant- en diervriendelijke omgeving creëert die bovendien makkelijk is te onderhouden. Toch oogt de ene tuin natuurlijker dan de andere. Hier vindt je onze natuurlijkste tuinen op een rijtje.